KONKURS POKONAJ SIECIORUSY!!!

"Pokonaj sieciorusy" to konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej. Po zgłoszeniu (za pomocą poczty e-mail pokonajsieciorusy@wp.pl lub na Facebooku Sieciorusy) uczestnik otrzyma siedem zadań-misji: będzie musiał pokonać m.in. takie sieciorusowe zagrożenia jak Włamka, Brutala czy Śmieciucha.

Zostań pogromcą sieciorusów!
Działają w różnych miejscach: kradną, oszukują, próbują zniszczyć materiały, z których korzystają uczciwi użytkownicy komputerów i tabletów. Odszukaj je i pokonaj!
Bezpieczeństwo całego Internetu ZALEŻY OD CIEBIE.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody i tytuł Pogromcy sieciorusów!
Zapraszamy do udziału!

Najważniejsze informacje:
  • 7 misji do rozwiązania za pomocą komputera
  • Uczestnicy: uczniowie klas IV - VI
  • Zgłoszenia przez e-mail pokonajsieciorusy@wp.pl / na Facebooku Sieciorusy
  • Termin - luty 2016
  • Nagrody - książki, materiały edukacyjne i tytuł Pogromcy sieciorusów!


ORGANIZATORZY:
Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie Filia Wisła Wielka, ul. Cieszyńska 23,
tel.: (32) 447 21 29
mpbp.wislawielka@gmail.comREGULAMIN KONKURSU POKONAJ SIECIORUSY

Tematyka konkursu:
- zadaniem uczestników jest wykonanie siedmiu zadań podejmujących tematykę bezpiecznego Internetu

Celem konkursu jest:
- rozwijanie wiedzy na temat bezpiecznego Internetu;
- zachęcanie dzieci do bezpiecznego korzystania z sieci;
- rozwijanie kompetencji technologicznych uczniów.

Warunki konkursu:

- konkurs ma zasięg powiatowy tzn. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych powiatu pszczyńskiego;
- do konkursu mogą przystąpić uczestnicy indywidualni;
- każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz;
- rodzice uczestnika konkursu wyrażają zgodę na prowadzenie korespondencji e - mailowej dotyczącej bezpiecznego Internetu;
- uczestnicy zgłaszają udział w konkursie poprzez nadesłanie na adres e-mail pokonajsieciorusy@wp.pl / na konto na Facebooku Sieciorusy informacji o chęci udziału;
- po otrzymaniu potwierdzenia o wzięciu udziału w akcji przesyłane jest siedem konkursowych zadań;

Praca musi zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika;
- nazwę szkoły lub instytucji, która reprezentuje uczestnik.

Pracę oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:
- kryterium merytoryczne, oryginalność pomysłu
- wkład pracy; samodzielność;

Wzięcie udziału jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych rozwiązań misji.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez organizatorów konkursu imienia i nazwiska dziecka, nazwy szkoły do której uczęszcza.

Klaudia Śledzińska

Źródło: Aleksandra Sobańska