Cała Polska czyta dzieciom

Od 29 maja - 5 czerwca 2016 odbył się XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem Czytanie uskrzydla!

W związku z tym w naszej szkole uczniowie klas IV - VI czytali swoim młodszym kolegom z klas I - III. Czytanie odbywało się u zaproszonych klas oraz na świetlicy i na przerwach. Dzieci były zachwycone tym, że mogą posłuchać jak czytają starsi koledzy i koleżanki. A starsi uczniowie chętnie czytali i już wykazują zainteresowanie akcją w przyszłym roku.

Klaudia Śledzińska