KONKURS DLA KLAS VI, VII, VIII

TEMATYKA KONKURSU: Przygody Willa, bohatera „Zwiadowców” Johna Flanagana

VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Literaturze
ogłoszony przez:
Zespół Szkół Ogólnokształcących: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach
TEMATYKA KONKURSU:
Przygody Willa, bohatera „Zwiadowców” Johna Flanagana

KATEGORIE: 1. Literacka

Warunkiem udziału w konkursie jest bardzo dobra znajomość następujących powieści Johna Flanagana:

- Zwiadowcy: Ruiny Gorlanu,
- Zwiadowcy: Płonący most,
- Zwiadowcy: Ziemia skuta lodem,
- Zwiadowcy: Bitwa o Skandię,
- Zwiadowcy: Czarnoksiężnik z Północy,
- Zwiadowcy: Oblężenie Macindaw,
- Zwiadowcy: Okup za Eraka,
- Zwiadowcy: Królowie Clonmelu,
- Zwiadowcy: Halt w niebezpieczeństwie,
- Zwiadowcy: Cesarz Nihon-ja,
- Zwiadowcy: Zaginione historie,
- Wczesne lata: Turniej w Gorlanie,
- Wczesne lata: Bitwa na wrzosowiskach,
- Królewski zwiadowca: Królewski zwiadowca
- Królewski zwiadowca: Klan Czerwonego Lisa

KATEGORIA LITERACKA - regulamin:

1. Konkurs ma charakter indywidualny.
2. Konkurs składa się z  etapu szkolnego (część pisemna) i wojewódzkiego (część pisemna i ustna).
3. Do etapu szkolnego może przystąpić dowolna liczba uczestników z każdej szkoły.
4. Etap szkolny składa się z pisemnego testu, który organizator odpowiednio wcześniej przesyła do szkoły drogą elektroniczną. Test, składający się z pytań otwartych, będzie sprawdzał znajomość powieści Johna Flanagana.

Do konkursu obowiązuje:
a. znajomość książek Johna Flanagana.
b. umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi pisemnej tj. zaproszenia, ogłoszenia, instrukcja, dedykacja (etap wojewódzki).
c. umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi pisemnej tj. listu, charakterystyki, opisu, podania, recenzji, sprawozdania (etap wojewódzki).

5 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 - przeprowadzenie eliminacji szkolnych i odesłanie prac konkursowych w tym samym dniu listem poleconym wraz ze zgodą rodzica ucznia na przetwarzanie danych osobowych!

1 marca 2019 r. o godz. 10:00 finał konkursu w ZSO w Mysłowicach (część pisemna i część ustna).

Chętnych proszę o zgłoszenie się do p. Klaudii do biblioteki do 26. 11. 2018 r.


KATEGORIE: 2. Plastyczno - literacka

1.Konkurs ma charakter indywidualny.
2.Do konkursu może przystąpić każdy uczeń, który wykona lapbook w oparciu o jeden wybrany tom powieści Johna Flanagana „Zwiadowcy”.
3. Szkoła spośród wszystkich wykonanych dowolną techniką prac wybiera 3 najlepsze

Szczegóły wykonania prac:
- Lapbook może zawierać maksymalnie 8 kartek.
- Technika wykonania pracy dowolna.
- Pracę należy wysłać w formie papierowej.
- Na pracy należy zamieścić informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

Kryteria oceny:
- zgodność treści lapbooka z wybraną częścią powieści „Zwiadowcy” Johna Flanagana,
- poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, składniowa i stylistyczna,
- estetyka wykonania, - pomysłowość.

Prace można przynosić do biblioteki do 11. 02. 2018 r.

Chętnych proszę o zgłoszenie się do p. Klaudii do biblioteki do 26. 11. 2018 r.


Co to jest lapbook?

Lapbook w wolnym tłumaczeniu to książka na kolanach. Do stworzenia lapbooka można wykorzystywać papier zadrukowany z jednej strony, opakowania kartonowe, patyczki po lodach albo stare podręczniki.

"Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone niczym wycinki z gazet.
Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.
Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa"
Źródło: Lapbook a edukacja czytelnicza  czyli jak zachęcić  dzieci do czytania

Zbudowany jest z grubszej teczki, w środku której przykleja się książeczki, kieszenie, harmonijki, wachlarze, ilustracje, notatki, pozwalające uporządkować informacje według pomysłu i inwencji autora. Zawsze można dodać coś jeszcze, stale je rozbudowywać o np. puzzle, zagadki, krzyżówki, zdjęcia nowe hasła.