Z księdzem Janem Twardowskim za pan brat

Zapraszamy do zapoznania się z życiorysem i twórczością ks. Jana Twardowskiego patrona naszej szkoły.

ks. Jan Twardowski7 zdjęć


Jan Twardowski - urodzony 1 czerwca 1915 w Warszawie, zmarł w 18 stycznia 2008 w Warszawie, polski ksiądz rzymskokatolicki, filolog polski, poeta, prałat honorowy Jego Świątobliwości. Był uczniem Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, gdzie w 1935 zdał maturę. Dwa lata później ukazał się jego pierwszy tomik poezji „Powrót Andersena”. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie II wojny światowej był w Armii Krajowej, brał udział w powstaniu warszawskim. To właśnie przeżycia wojenne, skłoniły go do tego, aby zostać księdzem. W czasie wojny rozpoczął naukę w tajnym Seminarium Duchownym, święcenia kapłańskie przyjął 4 lipca 1948. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej. Po ukończeniu seminarium, przez 3 lata był wikarym w parafii w Żbikowie. Uczył religii w szkole specjalnej. Od 1959 do emerytury, był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie. Do publikowania wierszy, powrócił już w 1945, a jego wczesna twórczość była wydawana na łamach Tygodnika Powszechnego. Popularność zdobył dzięki wydanemu w 1970, tomikowi poezji pt. „Znaki ufności”. Jest laureatem takich nagród jak: nagroda PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całokształt twórczości,
Order Uśmiechu,
Dziecięca Nagroda "Serca",
Nagroda TOTUS.
Katolicki Uniwersytet Lubelski, przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Pochowany jest w Świątyni Opatrzności Bożej.

http://www.comporecordeyros.cba.pl/lektury/ks._Jan_Twardowski_-_Wiersze.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Twardowski

https://poezja.org/wz/Twardowski_Jan/

Klaudia Śledzińska