WOJEWÓDZKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW” EDYCJA 2021/2022

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w konkursie. Jest to świetna zabawa z książką i czas spędzony z rodziną.

W związku z sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkołach, pierwszy etap konkursu (zdobywanie sprawności) zostaje przedłużony do dnia 4 marca 2022 roku.


1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
a) klasy 1-3 szkół podstawowych;
b) klasy 4-6 szkół podstawowych;
c) klasy 7-8 szkół podstawowych.
3. Osoby chcące wziąć udział w konkursie zgłaszają się do pani Klaudii w bibliotece.
4. Uczestnicy rejestrowani są do konkursu na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu, podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia. Warunkiem udziału dziecka/ucznia w konkursie jest podanie adresu e-mail, koniecznego do aktywacji konta uczestnika.
5. Każdy Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie projektu Wielka Liga Czytelników. Na koncie tym będą umieszczone wyniki uczestnika wprowadzane przez koordynatora.
6. Konkurs przebiega w czterech etapach:
a) Etap pierwszy (szkolny) - indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych
b) Etap drugi (test kwalifikacyjny) - test indywidualny w szkołach podstawowych
c) Etap trzeci (powiatowy) - w zależności od sytuacji epidemicznej test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych lub test indywidualny online.
d) Etap czwarty (wojewódzki) - w zależności od sytuacji epidemicznej test drużynowy w placówce wyznaczonej przez Koordynatora Wojewódzkiego lub test indywidualny online.
7. Etap pierwszy konkursu - sprawności czytelnicze.
a) Etap pierwszy do 7 lutego 2022 r.
b) Uczestnik konkursu pobiera formularz zgłoszeniowy w bibliotece lub ze strony internetowej konkursu (www.wielka-liga.pl). Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun prawny i przekazuje pani z biblioteki.
c) Koordynator wpisuje uczestników na platformę WLC.
d) Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia: 5.
e) Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
f) Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
g) Uczniowie mogą oddawać formularze konkursowe pierwszego etapu do 7 lutego 2022 r.
h) W kolejnym etapie konkursu - teście kwalifikacyjnym mogą wziąć udział wyłącznie ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 5 sprawności.
8. Etap drugi konkursu - test kwalifikacyjny.
a) Etap drugi powinien zostać zorganizowany w terminie od 28 lutego do 11 marca 2022 r.
b) Etap odbywa się w szkole z tekstu konkursowej lektury. Dopuszcza się też możliwość przeprowadzenia testu online.
c) Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.
d) Koordynator Placówki do 15 stycznia 2022 r. podaje uczestnikom konkursu tytuły wybranych książek do testu kwalifikacyjnego.
f) Do etapu powiatowego przechodzi maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1-3, 4-6 i kl. 7-8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów.
g) W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, Koordynator Placówki przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).
4. Etap trzeci (powiatowy) - test powiatowy (drużynowy lub indywidualny online).
a) Termin etapu powiatowego: 7 kwietnia 2022 r.
b) Szczegółowe warunki przebiegu etapu powiatowego będą opisane w instrukcji przeprowadzenia etapu powiatowego Wielkiej Ligi Czytelników.
c) Test odbywa się w miejscu wskazanym przez Koordynatora Powiatowego. Dopuszcza się też możliwość przeprowadzenia testu online.
d) W razie choroby lub absencji z innej ważnej przyczyny uczestnika konkursu, który zakwalifikował się do etapu powiatowego, może zastąpić go uczestnik z kolejnego miejsca z danej placówki.
5. Etap czwarty (wojewódzki) - test wojewódzki (drużynowy lub indywidualny online).
a) Termin etapu wojewódzkiego: 11 maja 2022 r.
b) Szczegółowe warunki przebiegu etapu wojewódzkiego będą opisane w instrukcji przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Wielkiej Ligi Czytelników.
c) Test odbywa się w miejscu wskazanym przez Koordynatora Wojewódzkiego. Dopuszcza się też możliwość przeprowadzenia testu online.
d) W razie choroby lub absencji z innej ważnej przyczyny uczestnika konkursu, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, może zastąpić go uczestnik z kolejnego miejsca z danej placówki.

Lista książek z których można zdobywać sprawności:
Klasy 1-3
4. "Najmilsi" Ewa Szelburg-Zarembina
7. "Z przygód krasnala Hałabały" L. Krzemieniecka
14. "Lotta z ulicy Awanturników" Astrid Lindgren
21. "Piątka z Zakątka" K. Drzewiecka
23. "Cudaczek Wyśmiewaczek" J. Duszyńska
24. "Dziecię elfów" H.Ch. Andersen
29. "Detektyw Pozytywka" Grzegorz Kasdepke
35. "Pan Kuleczka" W. Widłak
41. "Słup soli" Elżbieta Zubrzycka
43. "Miś Paddington" Michael Bond
45. "Nasza mama czarodziejka" Joanna Papuzińska
59. "Babcia na jabłoni" Mira Lobe
67. "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" Justyna Bednarek
69. "Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci" Grzegorz Kasdepke
70. "Lucjan, lew jakiego nie było" Roksana Jędrzejewska
72. "Drzewo do samego nieba" Maria Terlikowska
77. "Tajemnica szkoły" Martin Widmark
85. "Pamiętnik Czarnego Noska" Janina Porazińska
86. "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca" Leszek Kołakowski
89. "Pamiętniki Tatusia Muminka" T. Jansson

Klasy 4-6
2 "Omijajcie wyspę Hula" M. Tomaszewska
7 "8+2 i ciężarówka" lub "Sekret taty i ciężarówka" A.C. Vestly
15 "Mała Księżniczka" F.H. Burnett
17 "Panna z mokrą głową" K. Makuszyński
20 "Szaleństwa Panny Ewy" K. Makuszyński
22 "Duch starej kamienicy" A. Onichimowska
24 "Lassie wróć" E. Knight
33 "Za niebieskimi drzwiami" M. Szczygielski
34 "Matylda" R. Dahl
44 "Tomek w krainie kangurów" A. Szklarski
45 "Momo" M. Ende
48 "Biały Mustang" SAT-OKH
54 "Czarownica piętro niżej" Marcin Szczygielski
65 "Spotkanie nad morzem" Jadwiga Korczakowska
71 "Magiczne Drzewo. Olbrzym" Andrzej Maleszka
76 "Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa" Rafał Kosik
81 "Pięcioro dzieci i coś" Edith Nesbit
83 "Baśniobór" Brandon Mull
84 "Na przykład Małgośka" Paweł Beręsewicz
88 "Pan Samochodzik i Templariusze" Z. Nienacki

Klasy 7-8
1 "Za minutę pierwsza miłość" H. Ożogowska
2 "Kłamczucha" M. Musierowicz
3 "Kwiat kalafiora" M. Musierowicz
4 "Noelka" Małgorzata Musierowicz
6 "Wnuczka do orzechów" Małgorzata Musierowicz
7 "Księga strachów" Z. Nienacki
9 "Władca Lewawu" D. Terakowska
10 "Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy". T. 1. "Złodziej Pioruna" Rick Riordan
11 "Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy”. T. 2. "Morze Potworów" Rick Riordan
12 "Mały Książę" Antoine de Saint-Exupery
13 "Wyspa Złoczyńców" Zbigniew Nienacki
15 "Siódme wtajemniczenie" Edmund Niziurski
16 "Przygody Tomka na Czarnym Lądzie" Alfred Szklarski
17 "Tomek w Gran Chaco" Alfred Szklarski
20 "Adelo, zrozum mnie!" Edmund Niziurski
21 "Cud chłopak" R.J. Palacio
23 "Zwiadowcy: Ruiny Gorlanu" John Flanagan
25 "Władca pierścieni. Drużyna pierścienia"John Ronald Rewel Tolkien
26 "Przygody Sherlocka Holmesa" Arthur Conan Doyle
28 "Staszek i straszliwie pomocna szafa" Tomasz Duszyński
WLC4 zdjęcia

Klaudia Śledzińska

Źródło: www.wielkaliga.pl