Program "Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka"

Nasza szkoła w tym roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji promocji czytelnictwa "Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka". Oj, będzie się działo ... ;)

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do ogólnopolskiego programu promującego czytelnictwo pt.”Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka”. Celem programu jest zachęcenie uczniów do częstego korzystania z zasobów biblioteki i rozwijanie w nich pasji czytelniczej. W trakcie roku szkolnego będziemy organizować różnego rodzaju akcje czytelnicze. Pierwszą z nich jest „Klub Pożeraczy Książek”, który funkcjonując w szkole zaledwie kilka dni, spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem przez uczniów klas I-IV.

W planach na ten miesiąc (który jest też Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych) mamy organizację „Przerwy na czytanie” - podczas której społeczność szkolna będzie biła rekord w ilości osób, które w jednym czasie, podczas przerwy śródlekcyjnej czytają książki.

24 października będziemy również obchodzić w bibliotece „Dzień origami”, podczas którego czytelnicy będą mogli wykonać proste figury z papieru oraz zapoznają się z książkami na temat sztuki składania papieru i technik plastycznych.

Elżbieta Konieczny